Στοιχεία επικοινωνίας

Σερρών 2, Νεάπολη Σπάτων 19004 Ελλάδα

+30 2294083378 / +30 6988597780 / +30 6973813482

info@comfortstay.gr

Άδεια / Σφραγίδα εγγραφής 10743346